MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Reláciu najbližšie vysielame

Profily

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Portrét režiséra Martina Hollého, jeho výpoveď o vlastnom chápaní tvorby, ukážky z trezorových filmov i úvahy o ďalšej ceste slovenskej kinematografie.
Portrét režiséra Martina Hollého. Ukážky z diel, za ktorých zrodom stála jeho režisérska osobnosť: trezorové filmy, Horúčka, Smrť šitá na mieru, Mŕtvi učia živých, Noční jazdci, Signum Laudis a iné.
Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária. , Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária.