MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Reláciu najbližšie vysielame

Profily

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Profil hudobníka a humoristu Jaroslava Filipa.
V lete 2000 náhle a predčasne zomrel známy hudobník a humorista Jaroslav Filip. Profil s názvom Filip je vlastne bilanciou a rozlúčkou s ním. Náplň dokumentu tvoria chronologicky usporiadané výpovede jeho priateľov, kolegov a blízkych, ktorí poskladajú jeho osobný aj kreatívny životopis a svojimi osobnými spoveďami vytvoria zrkadlo jeho povahy a osobnosti. V relácii budú použité aj ukážky z jeho pestrej tvorby.
Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária. , Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária.