MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Reláciu najbližšie vysielame

Profily

Vhodné pre všetkých
Profil sólistu Baletu SND Jozefa Dolinského ml.
Profil sólistu Baletu SND Jozefa Dolinského ml. Profesionálne smerovanie tanečníka ovplyvnil otec, baletný majster a choreograf Jozef Dolinský, ktorý pôsobí už niekoĺko desaťročí v Slovenskom národnom divadle. Syn Jozef Dolinský študoval na bratislavskom Tanečnom konzervatóriu, ktoré ukončil v roku 1988. Počas svojho pôsobenia v SND vytvoril hlavné postavy takmer vo všetkých dielach klasického a moderného baletného repertoáru divadla. Labutie jazero, Luskáčik, Giselle, Coppelia, Don Quijote, Spartakus, Paganini, Deti Titanicu, Extáza ducha, Requiem, Carmina Burana, Romeo a Júlia a pod. Je držiteľom viacerých tanečných ocenení. Roku 1995 získal aj cenu Philip Morris Flower ako najlepší baletný umelec na Slovensku.
Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária. , Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária.