50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Profily

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Medailón herca Júliusa Pántika.
Dokumentárny film z cyklu Profily o významných osobnostiach verejného a spoločenského života na Slovensku. Medailón významného slovenského herca Júliusa Pántika. Viac ako 50 rokov pôsobil v Slovenskom národnom divadle. Predstavujeme ho ako hereckú osobnosť, ktorá je zakotvená v mentalite a tradíciách slovenského národa. Pántikova herecká škála mu však umožňuje zvládať z noblesou a kultivovanosťou aj postavy európskeho a svetového formátu. Ilustrujeme to na rôznych ukážkach a takto sa o ňom vyjadrujú aj jeho kolegovia. Spoločníčkou majstra je D. Herrmannová.
Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária. , Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária.