50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Reláciu najbližšie vysielame

Profily (Ján Bzdúch)

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o Jánovi Bzdúchovi, ktorý na doskách košického divadla prežil celý život.
Spätný pohľad na život a pôsobenie herca košického divadla, ktorý 8. apríla 2007 vo veku nedožitých 85 rokov po dlhšej chorobe zomrel.
Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária. , Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária.