Napoleonské vojny

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokudráma
Tento dokumentárny projekt sa zaoberá vojenským ťažením Napoleona od roku 1803 do 1815. Prevrat z 9.Novembra 1799 umožnil získať moc nad celým Francúzskom mužovi, ktorý bol známy nielen svojou vojenskou genialitou, ale aj neobmedzenými ambíciami. Starý režim Európy sa pomaly rúcal, celý kontinent sa ocitol v neistote, chaose a to prispelo k rýchlemu nástupu Napoleona, ktorého mocenské a vojenské ambície čoskoro prerástli západ a stred starého kontinentu. Napoleon chcel vytvoriť globálnu monarchiu a podrobiť si aj Rusko. To sa mu však stalo osudným.