Ja svoje srdce dám

Nevhodné do 12 rokov
Operetný recitál Paľa Gábora.