Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Slovenské kino

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Ako politická moc na Slovensku formovala aj deformovala slovenský film, jeho tvorcov i divákov
Dokumentárny film o tom, ako politická moc na Slovensku v rámci politických celkov, do ktorých patrilo, formovala a zároveň aj deformovala slovenský film, jeho tvorcov i divákov. Slovenská kinematografia vznikala a vyvíjala sa na pozadí búrlivých spoločensko – politických zmien. Dá sa povedať, že v nej takmer ani nebolo obdobie, v ktorom mohli umelci slobodne tvoriť. Od pádu Rakúsko – Uhorskej monarchie cez prvú Československú republiku, vojnový fašistický Slovenský štát (ktorý mimochodom dal slovenským filmárom prvú veľkú šancu tvoriť), štyridsať rokov komunistického totalitného útlaku cez mečiarizmus, až po súčasnosť prešla obrovským vývojom a zmenami, pričom umelci aj inštitúcie neustále narážali na politickú moc, ktorá v istom zmysle našu národnú kinematografiu a tvorbu filmárov ovplyvňovala a podmieňovala, bohužiaľ často aj hubila.