"Jarmek aneb pokračovat a vydržet"

Streda 18.04.2018


Vhodné pre všetkých

Dokumentárny film o zachovaných spôsoboch hospodárenia, remesiel a života na Valašsku .

Film vyrobený k posilneniu ekologického vedomia českého obyvateľstva, k zachovaniu trvalého záujmu cez generácie o prirodzený spôsob zabezpečenie obživy v spojení s prírodou. Starí obyvatelia moravskej obce Poteč lepia na tradičnom prístupe k hospodáreniu, gazdovaniu a celkovom postoji k rešpektovaniu prírodných zákonitostí v súlade s človekom. V opačnom prípade sa dostáva príroda do stavu, v akom sa prevažne nachádza. "K trvalo udržateľnému rozvoju je potrebné pritiahnuť najmä mladých ľudí, len tak sa krajina zachová v prirodzenom stave pre ďalšie generácie" - hovorí starosta obce Poteč. Príkladom je spôsob klasickej kosby lúk v chránenej krajinnej oblasti Dobšiná na pomedzí Bielych Karpát. Brontosauři , ale aj miestna mládež vykášajú lúky kosou, čím sa udržuje biodiverzita prostredia. Slávnostným finále má byť "valašský mikolášsky jarmek" . "Ratolest tradicí se znovu zazelenala". l

Nájdete nás na Facebooku