MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Folklórny festival Heľpa 2015 (Piesne moje, piesne)

Vhodné pre všetkých HD
Záznam 49. Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe - Piesne moje, piesne - program speváckych skupín.
V ľudových piesňach sú vyrozprávané príbehy mnohých ľudských životov, múdrosti, radosti, cnosti, láska, vzťah k prírode, neresti, smútky, bolesti. Ľudová pieseň vypovedá o významných životných udalostiach, historických obdobiach, zamestnaniach, príslušnosti veku, pohlaviu. Ľudová pieseň na Horehroní je dôkazom vkusnej tvorivosti ľudí vyjadrenej prostredníctvom interesantných melódií, ich výnimočnou interpretáciou a poetikou textu. V programe Piesne moje, piesne, zaznejú ľúbostné, svadobné, žartovné, o rukovaní, tanečné....