Z mesta do mesta

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Cyklus dokumentov o menej známych fenoménoch slovenských miest.
Masahiko, ako človek pochádzajúci z inej kultúry, môže originálnym pohľadom narušiť stereotypy vo vnímaní našich zvykov a tradícií a zároveň tak vniesť aj trochu odľahčenejší pohľad na náš spôsob života.Svojím originálnym pohľadom bude dôvtipne komentovať detaily z nášho všedného života, ktoré my sami prehliadame, ale v konfrontácii s pohľadom cudzinca sa môžeme nielen pousmiať, ale aj zamyslieť a možno sa dozvedieť o sebe niečo nové. Samozrejme prvok komickosti je obsiahnutý v celej sérii aj vďaka humornému spôsobu Masahikovej komunikácie a typu kladených otázok. Ide pri tom o jednoduché veci, rodinný život, spôsob stolovania, obdarovávania, prežívania sviatkov, alebo trávenia voľného času. V každom slovenskom regióne majú všetky tieto zvyky alebo špecifické odtiene. Ale práve tieto jemné rozdiely z nás robia to, čo sme.