Veselo s dychovkou (Magické trúbky)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Hudobný program Mládežníckeho dychového orchestra v Prešove.