Čas, ktorý žijeme

Nevhodné do 12 rokov
Dokumentárny film o obrodnom procese v Československu v roku 1968.
Výraznejšie spoločenské uvoľnenie po ťažkých 50-tych rokoch nastalo v Československu až v druhej polovici sedemdesiatych rokov. Na politickú situáciu „pražskej jari“ bezprostredne reagovali viaceré filmy. Kolektív autorov – Ivan Húšťava, Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Otakar Krivánek, Jaroslav Pogran – nakrútil celovečerný dokumentárny film Čas, ktorý žijeme o obrodnom procese v Československu v roku 1968. Sugestívna výpoveď o spoločnosti, defilé politikov, jednoduchých ľudí a záznam historických udalostí od zimy 1967 – 1968 do leta 1968. Tento film bol po roku 1969 v časoch normalizácie zakázaný a uložený do trezoru.