Bez fraku (Moja mama strašne chcela, aby som urobil kariéru)

Nevhodné do 12 rokov
Televízny portrét herca Viliama Polónyiho.