Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Zabudnite na Mozarta

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Koprodukčný televízny film o záhadných okolnostiach predčasnej smrti geniálneho hudobného skladateľa.
Pôvodný televízny film, vyrobený v koprodukcii s NSR, ktorý sa na pôdoryse kriminálneho pátrania po záhadných okolnostiach predčasnej smrti geniálneho skladateľa W. A. Mozarta, vyslovuje k závažnej problematike zmyslu umeleckej tvorby a cene života a smrti. Aj napriek tomu, že dielo dôsledne vychádza z faktografie jeho života, nechce byť životopisným filmom v tradičnom zmysle slova. Zámerom režiséra a scenáristu bolo vysloviť sa aj ku problematike vzťahu umelca a spoločnosti, keďže rebel Amadeus vyrastal z duchovných koreňov Francúzskej revolúcie a dostával sa do častých konfliktov so zástancami rigidného absolutizmu. V snahe vyhnúť sa rôznym romantizujúcim klišé, snímka akcentuje skôr momenty sociálno-psychologické a spoločensko-kritické. Popri hľadaní odpovede na otázku o zmysle umeleckej tvorby je film aj úvahou o cene života a smrti, o vine, svedomí a zodpovednosti. Kruto ironické, hoci v závere tragické ladenie príbehu, ktorý v retrospektívach rekonštruuje uzlové okamihy Mozartovho života, plastický obraz epochy daný koloritom stredoeurópskeho rokoka, takmer kriminálny pôdorys rozprávania - to všetko vytváralo predpoklady úspešného prijatia filmu. Film získal na medzinárodnom festivale v Chicagu cenu - Zlatú plaketu za scenár. Na kvalitu práce Doda Šimončiča poukazuje cena Paľa Bielika za kameru.