ZAMLČANÁ IDENTITA

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Novinárka Ľuba Lesná pátra po svojich predkoch v Izraeli.
Ľuba Lesná je investigatívna novinárka, ktorá žije a pracuje v Bratislave. Dlhé roky verila, že veľká väčšina jej rodiny z otcovej strany zahynula počas holokaustu. Dokumentárny film odhaľuje vzťah bývalého hlavného rabína Jeruzalema Jozefa Chaima Sonnenfelda (1849 – 1932) so Slovenskom a jeho väzby na našu krajinu a príbuzenský vzťah so slovenskou novinárkou Ľubou Lesnou. Dokument je sondou do veľmi senzitívneho a tragického osudu slovenských Židov cez osudy konkrétnych ľudí, teda cez históriu rodín Sonnenfeldovcov a Lesných.