Tradičná medicína vo svete I.

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokumentárna séria
Tradičná medicína súvisí s kultúrnymi tradíciami národa či oblasti. Jej korene siahajú do minulosti, ale aj súčasná spoločnosť ju neustále dotvára a mení. Ale predovšetkým znalosti a skúsenosti, ktoré obsahuje, sú neustálym zdrojom pre hľadanie nových liečebných postupov do budúcnosti. Výhody meditácie, terapeutické účinky umenia alebo chemické pôsobenie rastlín, či prírodných toxínov - to všetko sú postupy, ktoré dnes skúmajú odborníci. Postupy tradičnej medicíny nám otvárajú okná pre hlbšie pochopenie a vnímanie ľudského tela.