Profily

Vhodné pre všetkých

Lekár, filozof, spisovateľ a esejista, konvertita. Univerzálny človek so vzťahom k umeniu, ale najmä k ľuďom.

Lekár a filozof, spisovateľ a esejista, konvertita. Univerzálny človek so vzťahom k umeniu, ale najmä k ľuďom. Mudr. Pavol Strauss: "Na troch pilieroch bol postavený môj život -na hudbe, na slove a myšlienke, na medicíne ..."