Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Soľ zeme

Nevhodné do 7 rokov
Hudobno-zábavné pásmo o krásach slovenského ľudového umenia.