Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Na ľudovú nôtu 2002

Strihová relácia z folklórnych slávností v Heľpe - vystúpenie detských foklórnych súborov.