Športová televízia
Športová televízia

Žena a srdce

Vhodné pre všetkých
Profesor Murín o súvislostiach a liečbe srdcocievnych ochorení žien.
Prof.Murín na základe svojej štyridsaťročnej praxe a na základe štatistík konštatuje, že srdcovocievne ochorenia sú v 70% doménou žien. V súčasnosti každý druhý Slovák zomiera na ochorenie srdca a ciev. A väčšina z nich sú ženy. Súčasťou ochorení je cukrovka, v ktorej ženy sú tiež v prevahe," kardiológia objavila diabetológiu, a kardiológovia a diabetológovia skúmajú liečbu spoločne".. a tak diabetes je mnohými odborníkmi nazývaná srdco-cievnym ochorením. V prístrojovom zabezpečení srdc.-c.chorôb sme zaznamenali ohromný rozvoj...prf. vymenúva viacero možností pri vyšetreniach a následnej liečbe... Opäť naznačuje súvislosti medzi cukrovkou a cievnymi chorobami - v 70-tych rokoch bolo u nás 3,5% diabetikov, v súčasnosti je to 2xviac, perspektívne každý 5-ty občan bude mať cukrovku, a medzi nimi sú v prevahe zasa ženy. Súvislosť medzi cukrovkou a srdcovocievnym ochorením je už dokázaná! Cukrovka má vplyv na vysoký tlak, atď.... prof. Murín podrobne vysvetľuje súvislosti a dopad diabetesu na zmeny v cievach a na srdci. Príznaky a priebeh liečby je v relácii dokumentovaný na prípade staršej pacientky, ktorá prekonala tzv. nemý infarkt myokardu, musela zmeniť životosprávu a pravidelne sledovaná lekárom.