Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Mozoľovci

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Obraz podpolianskej lazníckej rodiny z konca 30-tych rokov 20.storočia.