Krkavci

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Televízna inscenácia klasickej hry francúzskeho dramatika Henrtyho Becqua.Príbeh rodiny, ktorá príde o všetok svoj majetok.