Krkavci

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna inscenácia klasickej hry francúzskeho dramatika Henryho Becqua. Príbeh rodiny, ktorá príde o všetok svoj majetok.
Televízna inscenácia drámy francúzskeho dramatika Henryho Becqua. Autor usilujúc sa nevyslovovať priame súdy, ukázal nemilosrdne a bez príkras krutosť života, strhol masku meštiackej veľkodušnosti a obnažil tak stav vtedajšej spoločnosti. Na príbehu veriteľmi celkom ožobráčenej rodiny odhaľuje pokrytectvo buržoáznej morálky.