Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Ľudovít Štúr

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Dokumentárny film o živote a diele Ľudovíta Štúra.
Sme v Uhrovci v roku 1986, kde práve opravujú renesančný kaštieľ, dlhoročné sídlo rodiny Zayovcov. Tu kedysi , aj v roku 1834 panoval čulý spoločenský ruch, hrávalo divadlo a usporadúvali sa koncerty a večierky. Štúr, vtedy študent a syn miestneho farára a úradník na Zayovskom panstve mal vtedy 19 rokov. Neskôr charizmu jeho osobnosti komentujú jeho súčasníci...Hurban, Paulíny-Tóth, Lichard... u väčšiny bol kometovaný ako človek zaujatý len sám sebou a svojimi cieľmi... V roku 1834 sa vracia do Bratislavy pokračovať v štúdiách. V budove lýcea, kde ako žiak, a neskôr ako zástupca prof. Palkoviča strávil 12 rokov, je dnes knižnica. Hurban spomína na jeho "učiteľovanie", že keď Štúr prednášal, v triede bolo ticho, len zvonivý hlas profesora bolo počuť : "Ľudovít bol majstrom prenášania dojmov do duší druhých." Lýceum na Konventnej bolo vtedy centrom národného života. Reláciou sprevádza Štefan Kvietik.