Profily

Vhodné pre všetkých
Portrét sólistu divadla Nová scéna Iva Hellera.