Sládkovičova Marína

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Literárne pásmo o láske Andreja Sládkoviča a jeho poézii.