Vzkriesenie Míny

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna inscenácia zobrazujúca životné osudy Jána Kollára.
Dej sa odohráva v r.1834-35 v Pešti, kde Kollár organizuje národný život piešťanských Slovákov. Kollár dostáva nečakanú správu, že jeho bývalá študentská láska žije, hoci ju už dávno pokladal za mŕtvu. V retrospektívach ožíva ich ľúbostný príbeh spred 16 rokov. Ospievaná dcéra bohyne Slávy sa stáva reálnou bytosťou, ktorá síce v Kollárovi prebudila básnika, ale v rozhodujúcej chvíli ho vlastne sklamala. Vznikajú pochybnosti, či ho vlastne milovala a odďaľujú možnosť nového definitívneho zblíženia. Bolestne nahlodávajú Kollárovo sebavedomie, ale zároveň ho nútia hľadať čestné východisko. Po 16 rokoch sa stretnú a stanú sa manželmi. Popri osobnej línii Jána Kollára podáva hra zaujímavý obraz jednej kapitoly hnutia Slovákov za národné uvedomenie.