Tour de France 2022
Tour de France 2022

Reláciu najbližšie vysielame

Vzkriesenie Míny

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna inscenácia zobrazujúca životné osudy Jána Kollára.
Dej sa odohráva v r.1834-35 v Pešti, kde Kollár organizuje národný život piešťanských Slovákov. Kollár dostáva nečakanú správu, že jeho bývalá študentská láska žije, hoci ju už dávno pokladal za mŕtvu. V retrospektívach ožíva ich ľúbostný príbeh spred 16 rokov. Ospievaná dcéra bohyne Slávy sa stáva reálnou bytosťou, ktorá síce v Kollárovi prebudila básnika, ale v rozhodujúcej chvíli ho vlastne sklamala. Vznikajú pochybnosti, či ho vlastne milovala a odďaľujú možnosť nového definitívneho zblíženia. Bolestne nahlodávajú Kollárovo sebavedomie, ale zároveň ho nútia hľadať čestné východisko. Po 16 rokoch sa stretnú a stanú sa manželmi. Popri osobnej línii Jána Kollára podáva hra zaujímavý obraz jednej kapitoly hnutia Slovákov za národné uvedomenie.