Kalendár zvykov

Vhodné pre všetkých HD
Tradičný spôsob života a konanie súvisiace s tvrdou baníckou prácou a významnými míľnikmi života baníkov zo stredného Slovenska sú ťažiskovými motívmi Kalendára zvykov o baníckych zvykoch.