Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Kalendár zvykov (Po tajomných stopách Slovanov)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
O starých slovanských zvykoch vychádzajúcich z uctievania rôznych bohov, stromov, zviera. O spolužití človeka s prírodou a z toho vznikajúce viaceré pranostiky a prinášanie obetných darov. Komplexný pohľad na a to čo sa vlastne z nich zakladá na pravde.
Staré slovanské zvyky, mnohé z nich pretrvávajú dodnes. O uctievaní bohov, stromov, zvierat. O spolužití človeka s prírodou a z toho vznikajúce viaceré pranostiky a prinášanie obetných darov. Komplexný pohľad na a to, čo sa vlastne z nich zakladá na pravde.