Cítim

Vhodné pre všetkých
Hudobný spomienkový program o Karolovi Duchoňovi.