Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Anička Jurkovičová

Záverečná časť televízneho filmu o prvej slovenskej herečke, ktorej osud bol úzko spätý s osudmi najvýznamnejších členov štúrovskej generácie.