Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Anička Jurkovičová

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
I. časť televízneho filmu o prvej slovenskej herečke, ktorej osud bol úzko spätý s osudmi najvýznamnejších členov štúrovskej generácie.
Prvá časť trojdielneho televízneho filmu " Anička Jurkovičová ", ktorý v roku 1983 nakrútil režisér Ján Lacko. Jeho príbeh sa sústreďuje okolo dcéry Samuela Jurkoviča, učiteľa v Sobotišti v 40. rokoch 19. storočia. Osud tejto prvej slovenskej herečky bol úzko spätý s najvýznamnejšími členmi štúrovskej družiny, ktorí neskôr významne zasiahli do slovenských dejín.