Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Mestá a tváre

Vhodné pre všetkých
Svedectvá ľudí o kultúrnych a etnických vzťahoch v hraničných oblastiach Slovenska. Dokumentárny film Viliama Grusku.