Mykény na Slovensku

Dokument o archeologickom výskume otomanskej kultúry z doby bronzovej.