Osobne a neosobne (Stretnutie s Hanou Ponickou)

Vhodné pre všetkých
O životných peripetiách slovenskej spisovateľky a disidentky Hany Ponickej.