Športová televízia
Športová televízia

Jeden deň

Otvorený dokument s pevnými hranicami štyroch postáv a jedného dňa.