Športová televízia
Športová televízia

Jeden deň

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Otvorený dokument s pevnými hranicami štyroch postáv a jedného dňa.
Jeden deň - Novousadlíci Štátna hranica Východná hranica Slovenska ako rozhodujúci moment vo vnímaní územia, špeciálne európskeho, schengenského napĺňa funkciu strážiť a chrániť. V kontexte dokumentárneho cyklu Jeden Deň, konkrétne dielu o imigrantoch, či ľuďoch, ktorí v tejto krajine už prežili niekoľko rokov zohráva dôležitú úlohu, dramaturgicky rámcuje stavbu a poukázaním na štruktúru jej fungovania sprostredkúva divákovi istotu, ponúka iný no veľmi dôležitý pohľad na tému imigrácie. Starosta z Wolfsthalu V rakúskej dedine Wolfsthal žije dvadsať percent Slovákov. Filozofia starostu je otvorenosť, čestnosť a slušnosť. Neďaleko Bratislavy sa dedinka stáva centrom pre ľudí s nadregionálnym myslením skrze množstvo jazykov a susedskej pohody. Autobus, ktorý denne prichádza z hlavného mesta Slovenskej republiky je symbolom prepojenia dvoch krajín a bezhraničnej spolupráce. Hlavným a dlhodobým snom je priviesť obyvateľov k stavu spred sto rokov, aký vládol na tomto území dlhú dobu. Nie je dôležité ako veľmi, zásadné je, že dedina rastie. Dobrý trh Komunitný život na ulici a vo verejnom priestore najviac oživuje ľudská komunikácia a stretávanie sa. Tento fakt najviac vyjadruje pojem neobyčajného trhu, ktorý vznikol nie za účelom predávať a kupovať, ale v prvom rade sa stretávať a vymieňať názory. Aktivita mladej Holanďanky je zapečatená jednoznačným úspechom a pozitívnou atmosférou. Vysiela tak jednoznačný signál že všetko je možné, pokiaľ ideme za svojím cieľom, nielen v prospech spoločnosti, ale aj ako cesta k upokojovaniu vlastných potrieb. Bulharská škola Na to, ako je bulharská komunita na Slovensku početná a nám blízka, je málo viditeľná. Tento fakt spôsobuje niekoľko aspektov, napriek tomu je však podstatným život tejto komunity vyjadrený skrze jeden deň pani učiteľky na základnej škole v Petržalke. Vyučovací proces otvára hlavnú tému prístupu Bulharov k životu. Stretávanie sa, tancovanie, kreslenie, vytváranie je takisto variáciou na tému ohraničenia ľudskej duše a jeho správania sa vo vymedzených školských mantineloch.