Jeden deň

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Preprava na diaľku. Pani poštárka. Poštové holuby. Veľkorozmerná preprava.
Otvorený dokument s pevnými hranicami štyroch postáv a jedného dňa. Je tu pošta! Cesta balíka ako objektu od objednania až k objednávateľovi. V preprave na diaľku, v množstve vystupujú do popredia stroje a zariadenia, ktorými sa náklad prenáša, hoc za touto prácou stoja vždy ľudia, sociálny kontakt sa v týchto megatonách kontajnerov a kilometrov vytráca . Opozíciou je lokálna pani poštárka, ktorá síce podobne preváža zásielky a listy, ale náplňou jej práce okrem doručenia listu a vymeniť isté sociálne informácie. Poštové holuby sú dnes v praxi už len ako záujmový koníček. Nadšenie a vášeň človeka venujúceho sa poštovým holubom a jeho vnútorné uspokojenie je kontrapunktom ku technológii modernej logistiky. Holubov pozná po mene, možno dokáže svojich holubov charakterizovať. Veľkorozmerná preprava. Koľko ľudí musí byť v tomto projekte zaangažovaných? Ako reálne prebieha? Ako sa pripravujú na deň D? Nutnosť istej stratégie a postupu pri preprave nadrozmerných objektov narúša bežnú dopravy a rytmus dňa všade tam, kde sa tento náklad pohybuje.