Jeden deň

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
90 minút očami športového manažéra, komentátora, trénera, trávnikára. Svet futbalu.
Otvorený formát s pevnými hranicami. Divák prežije esenciu jedného deň v spoločnosti štyroch protagonistov, ktorí rozprávajú o jednom fenoméne. Ten je prirodzenou súčasťou ich života. Pohľad na svet pomenovaný cez základné javy,veci, materiály a skutočnosti. Na všetko sa dívame očami ľudí, pre ktorých sa stali tieto fenomény nápňou ich sveta.