MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Slovenské rody

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Sedemdielny filmový dokumentárny seriál s hranými epizódami. Objektívny a pravdivý pohľad na rodovú históriu Turzovcov - pôvodom z Betlanoviec pri Levoči - s prvkami fikcie, keďže rodinný príbeh rozpráva a po súvislostiach i záhadách v jednotlivých ľudských osudoch rozvetveného rodu pátra jeho posledný priamy mužský potomok Imrich Turzo (1598-1621).
Dvaja z troch synov Juraja Turza sa dali na cirkevnú dráhu - Ján, narodený v r. 1437, ktorý sa priženil do Krakova, kde spravoval filiálku rodinnej firmy, sa stal veľmi úspešným obchodníkom a banským podnikateľom, spolupracujúcim s Fuggerovcami. Rozprávač príbehu Imrich Turzo to reflektuje slovami: „večná dilema nášho rodu ... slúžiť Bohu alebo obchodu ...?“ Ján Turzo sa dožil 71 rokov, žil azda najdlhšie spomedzi všetkých turzovských mužov. Na konci svojho života bol krakovským, levočským a banskobystrickým mešťanom, zvolenským županom, kremnickým komorským grófom, vďaka ktorému sa začali v Kremnici raziť toliare, strieborné guldinery. Bol veľkoobchodníkom, podnikateľom európskeho významu, spoluzakladateľom - s Jakubom Fuggerom – jedného z najstarších európskych podnikov v baníctve a hutníctve, jedným z najväčších veriteľov uhorských kráľov. Dvaja z jeho synov sa stali biskupmi – vroclavským syn Ján a olomouckým syn Stanislav.