Slovenské rody

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Sedemdielny filmový dokumentárny seriál s hranými epizódami. Objektívny a pravdivý pohľad na rodovú históriu Turzovcov - pôvodom z Betlanoviec pri Levoči - s prvkami fikcie, keďže rodinný príbeh rozpráva a po súvislostiach i záhadách v jednotlivých ľudských osudoch rozvetveného rodu pátra jeho posledný priamy mužský potomok Imrich Turzo (1598-1621).
Prvý z Turzovcov, ktorý vo svojom živote bol cirkevným hodnostárom aj obchodníkom, slúžil kresťanskému Bohu i starorímskemu bohu obchodu a zisku Merkúrovi. Aj keď nebol vysväteným kňazom, stal sa nitrianskym katolíckym biskupom. Ako prvý z rodu Turzovcov konvertoval k luteránom. A bol aj staviteľom, pripomínajú ho stavby, ktoré postavil - na Oravskom hrade vybudoval palác, ktorý sa dodnes volá Turzovský, v Bytči dal r. 1574 postaviť štvorcový renesančný kaštieľ. Rozprávač príbehu Imrich Turzo o ňom hovorí: „Môj starý otec František Turzo umrel na Lietavskom hrade a do Bytče, kde som sa narodil, sa už nestihol nasťahovať. Mal šesťdesiatdva rokov.“