Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Slovenské rody

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Palatín, čo vo vtedajšej hierarchii štátnej moci znamenalo, že bol po cisárovi druhým najmocnejším mužom v Uhorsku.
Juraj Turzo – veľká renesančná osobnosť, takmer na rok presne rovesník geniálneho W. Shakespeara. Politik, vojak, diplomat a podnikateľ Juraj Turzo písal poéziu – v gréčtine. Účty v jeho sídle Bytči, napr. to, čo sa „strovilo“ na veľkolepých svadbách či pompéznych pohreboch v rodine, sa viedli v slovenčine. Od roku 1609 do svojej smrti v r. 1616 bol palatínom, čo vo vtedajšej hierarchii štátnej moci znamenalo, že bol po cisárovi druhým najmocnejším mužom v štáte – teda v Kráľovskom Uhorsku. Sám vo svojich listoch používal termín, „naša slovenská nácia“, ktorý sa vo forme slovenský národ, natio slavica, objavil po roku 1606 vo viacerých snemových uzneseniach. Napríklad v zákone, na základe ktorého v orgánoch mestskej samosprávy mali mať prioritné zastúpenie Nemci, Slováci a Maďari. Za Juraja Turza sa začal najväčší rozmach slovenského luteránstva, ktorý je ohraničený rokmi 1610-1660. Na začiatku 17. storočia boli štyria z piatich obyvateľov Slovenska evanjelikmi.