Tour de France 2020
Tour de France 2020

322

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár HD

Psychologická dráma o človeku, ktorý sa tvárou v tvár vážnej chorobe musí konfrontovať s vlastným životom, blízkymi i cudzími ľuďmi. Sebareflexia kuchára Lauka v podaní autora literárnej predlohy Jána Johanidesa a režiséra Dušana Hanáka prerástla v obraz spoločnosti šesťdesiatych rokov, plných nádejí i dezilúzií. Dodnes diváka provokuje, aby hľadal nejednoznačné odpovede na základné otázky ľudského bytia - otázky slobody, samoty, nekomunikatívnosti, hľadania vlastnej identity a miesta v spoločnosti.