MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Koledníci idú

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Televízny film zachytávajúci ľudové zvyky pri oslave zimného slnovratu na Slovensku.
Televízny film zachytávajúci ľudové zvyky pri oslave zimného slnovratu v období Vianoc a zimy na Slovensku. Štýlová rovina filmu sa opiera predovšetkým o autentický prejav a krásu jeho bezprostrednej úprimnosti. Výsledok však nie je púhym etnografickým záznamom v tvare voľne zostaveného pásma obradových hier ľudového divadla, ale kompozičná výstavba usústavňuje jednotlivé hry do tematických celkov doplnených o kvalitný sprievodný text. Kombináciou autentického prejavu s poetickým akcentom a adekvátnym sprievodným slovom sa na jednej strane zachovala vianočnosť a na strane druhej sa poukázalo na prastaré korene zvykov siahajúcich k odvekým cyklom prírody a závislosti človeka na nich.