Nemožná

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár Európska tvorba
Dráma ženy úspešnej v práci a neúspešnej v rodinnom živote..
Súdobý príbeh štyridsaťročnej ženy - novinárky, ktorá po ťažkom sklamaní v citovom živote dosiahne síce úspech v zamestnaní, ale stroskotáva v súkromnom živote... Žena v stredných rokoch - redaktorka kultúrneho časopisu, ktorá si po rade nečakaných privátnych zvratov, vrcholiacich tragickou autohaváriou jej jediného syna, musí znovu preverovať životné hodnoty a istoty, mapuje mravnú problematiku nielen v sfére súkromnej, ale i spoločenskej.