O čom je život podľa...

Pondelok 30.03.2020


Vhodné pre všetkých

Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc hovorí o svojej životnej filozofii.

O svojej životnej filozofii hovorí prof. MUDr. Ivan Koza, DrSC, ktorý dôstojne reprezentuje svoj stav a má zásluhu na popularite našej onkológie vo svete. Je to špičkový odborník vo svojom odbore, ale aj hlboko ľudský lekár. Nehovorí len o nemocnici a pacientoch, aj keď ich spomína v súvislosti s filozofiou života, ale spomína jeho hodnotu pre každého. Priateľstvo, kolegialita, morálka, etika, rodina i príroda, úvahy o bolesti strát i víťazstva nad smrťou - to všetko je vo výpovediach prof. Kozu.

Nájdete nás na Facebooku