50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Radostná zvesť- Koledy II.

Ľudové betlehemy Vladimíra Morávka, vianočné koledy a vinše.