Slovenské unikáty 1999 (Čiernohorská železnička)

Vhodné pre všetkých
Kultúrne, historické, prírodné a technické unikáty z oblasti stredného Slovenska.